Home » İngilis Dili

IMG_8054

Övladınızı məktəbə hazırlayarkən ona hərfləri yazıb-oxumağı, saymağı və bir sıra başqa məlumatları öyrədirsiniz. İndi də gəlin onların ingiliscə öyrənməsinə kömək edək. Yağmur damlası adlı isdifadəçimizin xahişi ilə uşaqların məktəbəqədər təhsili kimi bu ingiliscə xəbərə başladım, ilk öncə hərfləri yazmağa kömək edək.

Yadda saxlamaq lazımdır ki, kiçik yaşlı uşaqlar tez yorulur, ona görə də bəzən onları  öyrədərkən əyləndirici xarakterli oyunlar və mahnılardan da istifadə etmək lazımdır. Hərfləri yazmağı öyrətdikdən sonra, ona «Əlifba» mahnısını (ABC song) öyrədə bilərsiniz. Həm də ingiliscə məlumatı olmayan evdar analarımız bu mahnıda hərflərin oxunuşuna da nəzər yetirə bilərlər.

Hərfləri öyrətdikdən sonra hər hərfə uyğun bir-iki söz öyərdin ki, hərfləri o sözlərə görə daha yaxşı yadda saxlasın.