Home » Montessori metodu

IMG_8006

Klassik təhsil modellərindən fərqli olaraq, hər uşağın xüsusi və tək olduğunu əsas alan, öz fərdi öyrənmə sürətinə görə irəliləyə biləcəyi təhsil metodu Montessori, xüsusilə 0-6 yaş dövrü üçün tətbiq olunur.

Montessori metodu nədir?

Klassik təhsil üsulundan fərqli olan bu metod hər uşaq azaddır, öz fərdi öyrənmə sürətinə görə irəliləyə bilər.Uşaqların bilik bacarıqlarını inkişaf etdirməyə istiqamətli materiallar istifadə etməsiylə önə çıxan bu üsul, uşaq inkişafında ən əhəmiyyətli dövr olan 0-6 yaş arasında uşaqların mücərrəd anlayışları öyrənməsi üçün konkret materialların istifadə edilməsi əsasdır. Uşaqlar əllərini istifadə edərək, materiallar sayəsində öyrənirlər.

IMG_8012

Montessori təhsili nədir?

Uşaqlara təmin edilən imkanlar sayəsində, öz seçimlərinin pedaqoqlar onları istəkləndirməsinin yerinə keçdiyi, öz hərəkətləri nəticəsində səhvlərini anlayan bir təhsil sistemidir.Montessori təhsili, təməldə şəxsiyyətin formalaşması üzərində dayanar.
Hər uşağın xüsusi və fərqli prinsipindən yola çıxar.Uşaq azaddır, öz fərdi öyrənmə sürətinə görə irəliləyə bilər. Xüsusilə uşaq inkişafında ən əhəmiyyətli dövr olan 0-6 yaş arası uşaqların, mücərrəd anlayışları öyrənməsi üçün konkret materiallardan istifadəyə əsaslanır.
Uşaqlar əllərini istifadə edərək, materiallar sayəsində öyrənirlər.

Montessori təhsilinin prinsipləri hansılardır?

• Uşaq, xüsusidir, təkdir.
• Özünə xas bir varlıqdır.
• Uşaq ətrafındakı maddi dünyanı dərk edir, gələcəkdə tərbiyələndirəcəyi insan modelini formalaşdırır.
• Uşaq, insanların memarıdır. Bu memarlar fərqində olmadan içlərindəki inşa planına uyğun gələrək öz ritmləri istiqamətində özlərini inkişaf etdirməyə çalışırlar.
• Bu inkişafa yetkinlər təsir edə bilməzlər, çünki onlar inşa planını bilməzlər. Ancaq, bir yetkinin vaxtsız müdaxiləsi ya bu inşa planını məhv edə bilər ya da səhv bir istiqamətə istiqamətləndirə bilər.
• Montessori təhsilinin əsas şərtlərindən biri hazırlanmış Ətraf mühitdir. Uşaqlar hazırlanmış ətrafdakı Montessori materialları ilə, fərdi maraq və meylinə görə müstəqil olaraq seçim edərlər.
• Montessori məktəblərində uşaqlar, istədikləri materialla, istədikləri zaman, istədikləri yerdə çalışırlar.
• Uşaqlara istədikləri qədər təkrar etmə imkanı təqdim edilir.Tez öyrənən yeni bir işə keçə bilir, çünki öyrənməkdə hər kəsin fərqli bir ritmi vardır.
• Materyallardaki səhv yoxlanılması uşağın öz səhvini anlamasıyla reallaşar. Başqa birindən xəbərdarlığa, təsdiq və düzəltməyə ehtiyac qalmaz. Öz özününün səhvini düzəltməsini təmin edər. Beləcə yetkinlərin müstəqilliyi təbii olaraq baş verər.

IMG_8022

Montessori təhsilinin məqsədi nədir?

Montessori metodu özü, uşağa əvvəldən hazırlanmış bir ətrafda öz özünü inkişaf etdirə biləcəyi şəkildə hərəkət və fəaliyyət azadlığı tanınması məqsədi qoyan, öz-özünə yaranan və inkişaf edən bir üsul və sistem anlayışıdır.

IMG_8001

Montessori təhsili uşağa nə qazandırır?

• Uşaq, öz fərdi bacarıq və maraq sahəsində öz sürətiylə inkişaf edər.
• Diqqətli olmağı öyrənər.
• İş istəyini və zövqünü inkişaf etdirər.
• Məhsuldar olar.
• İctimai bir varlıq olar.
• Qayğılarını ən doğru şəkildə necə xaricə vurmağı öyrənər.
• Özünə inamını və məsuliyyət duyğusunu inkişaf etdirər.
• İntizamı daxilləşdirər.
• Bir problemi necə tanımağı və onu həll etmək üçün necə çalışılacağını öyrənər.
• Özünə və başqalarına qarşı hörmət edər.

Montessori təhsilini kim yaratdı?

montessori

İtalyanın ilk qadın həkimi, pedaqoq və antropologiya professoru Maria Montessori (1870-1952) əsrin əvvəllərində hər bir uşağın fərdiliyinə maksimum dərəcədə uyğun gələn bir pedaqoji inkişaf etdirdi. Bu, uşağın fərdi bacarıqlarına və maraq sahələrinə, fərdi öyrənmə sürətinə və xarakter xüsusiyyətlərinə uyğun bir pedagojiydi.
Maria Montessori uşaqların- mükafatlardan, cərimələrdən, yetkin tərəfindən proqramlaşdırılmış təhsildən, oyuncaqlardan, şirnilərdən, müəllim masasından, kütləvi dərslərdən, xoşlanmadıqlarını; azad seçkidən, səhvlərini özlərinin yoxlamasından, hərəkət etməkdən, səssizlikdən, ictimai əlaqələrini özləri tərəfindən qurulmasından, ətraf mühitin nizamlı və təmiz olmasından, azad fəaliyyətə söykənən bir intizamdan, kitabsız oxuma və yazmadan, tapşırıqları təkrarından xoşlandıqlarını müşahidə etdi. Təhsil sistemini uşaqdan yola çıxaraq qurdu.